Thông tin chi tiết dự án

Địa điểm: Vientiene, Laos


Tổng diện tích sàn: trên 60.000m2

Địa điểm: Vientiene, Laos

Giai đoạn: thi công xây dựng

Nhiệm vụ: Thiết kế kiến trúc, kết cấu và M&E

Mô tả: 02 tầng hầm và 06 tầng cao