Thông tin chi tiết dự án

ANLAND LAKE VIEW CT6 – NAM CƯỜNG HÀ NỘI


ANLAND LAKE VIEW CT6 – NAM CƯỜNG HÀ NỘI
 
-Khối A&B: Công trình Cấp I  gồm 02 tầng hầm, 35 tầng cao
 
-Khối C&D: Công trình Cấp đặc biệt gồm 2 tầng hầm, 52 tầng cao