Tư vấn giám sát và Quản lý dự án

Tư vấn lập dự án đầu tư
Tư vấn lập dự án đầu tư
Lập tổng dự toán, quản lý dự án
Lập tổng dự toán, quản lý dự án
Khảo sát xây dựng công trình
Khảo sát xây dựng công trình
Kiểm định xây dựng công trình
Kiểm định xây dựng công trình
Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và công ích
Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và công ích
Dự án: Nhà Máy sản xuất Thanh Long - Phan Thiết

Dự án: Nhà Máy sản xuất Thanh Long - Phan Thiết