Thông tin chi tiết dự án

DỰ ÁN SUNRISE CITY VIEW


Dự án: Sunrise City View

  • Địa chỉ: Nguyễn Hữu Thọ, Q.7, TP. HCM

  • Quy mô: 3 tầng hầm, diện tích 9640m2/ hầm, 2 khối tháp cao 36-38 tầng, thi công theo biện pháp Semi - Topdown

  • Nhà thầu thi công: Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

  • Tường vây dày 800mm dài 26m

  • Kết hợp hệ giằng chống tại vị trí lỗ mở